.

เด็กคือสมบัติล้ำค่า  เราจะพัฒนาด้วยความใส่ใจ

 
 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

  ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

     โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เลขที่ 115 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 เดิมชื่อ โรงเรียนวัดน้ำพี้ อาศัยศาลาการเปรียญวัดน้ำพี้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนานถึง 45 ปี

     ในปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดน้ำพี้ไปโรงเรียนแห่งใหม่ ตั้งอยู่บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพี้ เป็นโรงเรียนที่ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านน้ำพี้ (ประชาชนูทิศ) จัดการเรียนการสอนเรื่อยมา

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2514 ได้ย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ต่อมามูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน มอบรายได้ัจากการโดดร่ม จำนวน 589,027 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพืื่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียน ประกอบพิธีมอบอาคารโดย พลเอกสายหยุด เกิดผล ประธานมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2521 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิืตรภาพที่ 214"  และในปีการศึกษา 2533 ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.247.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 91,615
 

 

 
: โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
115 ม.1 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
Tel : 055-826044
Email : np214_school@hotmail.com